About

aurora productions beerse

Aurora, gevestigd in Beerse, is al meer dan 8 decennia gespecialiseerd in het maken en verdelen van papierwaren en opbergsystemen die onderverdeeld zijn in 2 grote groepen: Aurora en Adoc. Gegroeid uit een klein familiebedrijf is Aurora vandaag één van de grotere aanbieders op de internationale markt.

PEFC 07/31-235
"Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" (PEFC) is het belangrijkste bos certificatiesysteem ter wereld. Het certificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijke certificatie instelling en staat borg voor duurzaam bosbeheer, dat milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en ecologisch leefbaar is.

FSC SGSCH-COC-003214
"Forest Stewardship Council" (FSC®) is een internationale, onafhankelijke en niet-gouvernementele non-profit organisatie met als doel een mondiaal streven naar een verantwoordelijk bosbeleid op sociaal, ecologisch en economisch niveau.

BSCI 15814
Het “Business Social Compliance Initiative” (BSCI) biedt toeleveranciers een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.

FSC certificaat

PEFC certificaat

BSCI lidmaatschap

 

Welcome

Hier vind je meer informatie over het bedrijf. Wat we doen, ons productieproces, onze ecologische en kwalitatieve verbintenissen naar jou, als gebruiker van onze producten, worden hier verder toegelicht.

Meer info

home

Timeline

Deze tijdslijn geeft een historisch overzicht van de groei en evolutie van Aurora. Je kan, door op de verschillende vlakjes te klikken, stukje bij beetje Aurora beter leren kennen.

Meer info

timeline

Contact

De naam zegt het zelf. Op deze pagina kan je ons je vragen, wensen en opmerkingen doorgeven. We staan steeds voor je klaar en zorgen er voor dat je een antwoord krijgt op wat je wil weten.

Meer info

contact

Shops

Op deze pagina vind je je Aurora dealer in jouw buurt. Hier kan je terecht om je favoriete Aurora producten aan te schaffen of te bestellen.

Meer info

contact