About

aurora productions beerse

Aurora, gevestigd in Beerse, is al meer dan 8 decennia gespecialiseerd in het maken en verdelen van papierwaren en opbergsystemen die onderverdeeld zijn in 2 grote groepen: Aurora en Adoc. Gegroeid uit een klein familiebedrijf is Aurora vandaag één van de grotere aanbieders op de internationale markt.

PEFC 07/31-235
"Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" (PEFC) is het belangrijkste bos certificatiesysteem ter wereld. Het certificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijke certificatie instelling en staat borg voor duurzaam bosbeheer, dat milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en ecologisch leefbaar is.

FSC SGSCH-COC-003214
"Forest Stewardship Council" (FSC®) is een internationale, onafhankelijke en niet-gouvernementele non-profit organisatie met als doel een mondiaal streven naar een verantwoordelijk bosbeleid op sociaal, ecologisch en economisch niveau.

BSCI 15814
Het “Business Social Compliance Initiative” (BSCI) biedt toeleveranciers een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.

FSC certificaat

PEFC certificaat

BSCI lidmaatschap

DUURZAAM ONDERNEMEN BINNEN AURORA PRODUCTIONS

  • In 2010 installeerde Aurora 3.180 zonnepanelen (7.820 m²), die samen 712.905 kWh produceren, het gemiddelde equivalent van de stroomvoorziening van 203 gezinnen.
  • Een intelligent afzuigsysteem voor papiersnippers houdt de werkvloer schoon en de vrijgekomen energie wordt gerecupereerd als bijverwarming.
  • Op de vellenpersen gebruikt Aurora solventvrije offsetinkten op plantaardige basis, met oliën uit sojabonen, lijnzaad of koolzaad. In de rotatieafdeling worden inkten op waterbasis gebruikt.
  • Via vaste contracten worden papier, karton, hout, spuitbussen, inktcontainers, gebruikte inkt, lijm en restafval selectief verzameld, opgehaald en gerecycleerd.
  • Hemelwater is gescheiden van afvalwater. Afvalwater wordt in hiertoe ontwikkelde putten opgeslagen en extern gezuiverd, volgens de geldende ISO-normen.
  • Sinds 2014 werkt Aurora nauw samen met maatwerkbedrijf AMIVAL. In 2017 ontving Aurora de ‘Significant Progress Award’ voor zijn inspanningen op het vlak van brandpreventie.
  • AURORA is door GRAFOC.BE erkend als stagebedrijf voor opleidingen in de grafische sector.
  • Aurora Productions beschikt over een recente milieuvergunning, geldig tot 2029.
  • Bij recente audits in opdracht van een Franse retailer behaalde Aurora op alle vlakken een uitmuntende score.
  • Externe labo’s zoals BUREAU VERITAS, CERECO en INTERTEK controleren jaarlijks de kwaliteit van meerdere Private Label-producties voor onze grotere partners.

 

 

Welcome

Hier vind je meer informatie over het bedrijf. Wat we doen, ons productieproces, onze ecologische en kwalitatieve verbintenissen naar jou, als gebruiker van onze producten, worden hier verder toegelicht.

Meer info

home

Timeline

Deze tijdslijn geeft een historisch overzicht van de groei en evolutie van Aurora. Je kan, door op de verschillende vlakjes te klikken, stukje bij beetje Aurora beter leren kennen.

Meer info

timeline

Contact

De naam zegt het zelf. Op deze pagina kan je ons je vragen, wensen en opmerkingen doorgeven. We staan steeds voor je klaar en zorgen er voor dat je een antwoord krijgt op wat je wil weten.

Meer info

contact

Shops

Op deze pagina vind je je Aurora dealer in jouw buurt. Hier kan je terecht om je favoriete Aurora producten aan te schaffen of te bestellen.

Meer info

contact