PDF Tips

Opmerkingen en beperkingen

Alvorens de creatie van uw bestanden aan te vangen is het raadzaam om ons steeds het correcte drukschema of de juiste drukformaten aan te vragen. Het drukschema zal meestal bestaan uit verschillende poses. Er dient slechts één pose te worden aangeleverd. De uiteindelijke impositie gebeurt bij Aurora.

De meeste volautomatische machines verwerken producten in multiple poses.

Door het ontbreken van een dubbele snit worden beelden enkel losgesneden (zie afbeelding hiernaast)

Om te vermijden dat een beeld op een naastgelegen product verschijnt, dient de illustratie 4 mm van de rand verwijderd blijven;

Voor sommige producten zoals cursusblokken, briefblokken en schriften is het dus onmogelijk een aflopend beeld te drukken.
Gelieve in uw ontwerp hiermee rekening te houden.

Tips voor aanleveren PDF

aflopend beperking
voorbeeld zonder dubbele snit